Bahasa Melayu

VT Markets APP

Trade CFDs on FX, Gold and more

Get

Peraturan

Jawatankuasa Sekuriti dan Pelaburan Australia (ASIC)

ASIC merupakan agensi kerajaan pusat Australia yang bertanggungjawab untuk melaksanakan undang-undang dalam melindungi pelanggan, pelabur dan pemberi kredit. ASIC mempunyai sistem pemantauan kewangan yang kukuh dan peraturan yang tegas, turut terkenal dalam kalangan pelabur dan jabatan penguatkuasa di pelbagai negara sebagai salah sebuah badan penyedia sistem penyelia kewangan yang paling mampan di dunia.

Nombor AFS: 516246

Badan Pelaksana Sektor Kewangan Afrika Selatan (FSCA)

FSCA merupakan penguatkuasa pelaksana pasaran institusi kewangan dan agensi di bawah Badan Perkhidmatan Kewangan (Afrika Utara). Institusi ini bertanggungjawab untuk memantau industri kewangan dan memastikan bahawa pelanggan mempunyai maklumat yang mencukupi, dilindungi dan dilayan dengan adil.

Nombor FSCA: 50865

St.Vincent & the Grenadines

VT Markets merupakan Syarikat Liabiliti Terhad (LLC) yang beroperasi di bawah kumpulan syarikat VT Markets dan ditubuhkan di bawah undang-undang St. Vincent dan the Grenadines, yang mengawal selia dan memantau sektor perkhidmatan kewangan antarabangsa.

Nombor LLC: 673 LLC 2020

Bank Kustodian

Bank kustodian atau kustodian merupakan institusi kewangan yang memegang simpanan pelanggan untuk disimpan secara selamat bagi mengelakkan kerugian atau kecurian. Kustodian boleh menyimpan saham atau aset lain dalam bentuk elektronik atau fizikal. Oleh kerana kustodian bertanggungjawab terhadap keselamatan aset dan sekuriti bernilai jutaan mahupun bilion dolar, kustodian selalunya merupakan firma yang besar dan mempunyai reputasi tinggi.

National Australia Bank (NAB), yang diiktiraf sebagai salah satu daripada empat institusi kewangan terbesar di Australia dari segi permodalan pasaran, hasil dan bilangan pelanggan, merupakan bank kustodian untuk pelanggan VT Markets.
Semua dana pelanggan disimpan dalam akaun berasingan di bawah undang-undang dan peraturan yang terpakai. Ini adalah untuk melindungi aset pelanggan dan memastikan bahawa broker tidak menggunakan dana ini untuk menjalankan operasi perniagaan mereka. VT Markets mematuhi peraturan AML/CTF dan menggunakan prosedur dan dasar pematuhan yang ketat berkaitan pengendalian semua akaun pelanggan.

Insurans Pampasan

Insurans pampasan memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kecuaian atau kegagalan untuk berfungsi yang boleh menyebabkan kerugian kewangan pelanggan atau pertikaian undang-undang. Pelanggan yang mengalami kerugian boleh memfailkan tuntutan sivil. Insurans pampasan profesional boleh membayar kos litigasi serta sebarang kerugian seperti yang diarahkan oleh mahkamah.

Selari dengan peraturan kami, VT Markets mempunyai insurans pampasan profesional untuk melindungi kerja-kerja yang dilakukan oleh wakil, kakitangan dan wakil berdaftar syarikat.