ไทย

VT Markets APP

Trade CFDs on FX, Gold and more

Get

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ติดตามทิศทางตลาดได้ทันเหตุการณ์

ปฏิทินเศรษฐกิจฟอเร็กซ์เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรดฟอเร็กซ์เพื่อการติดตามกิจกรรมการเคลื่อนไหวตลาดที่สำคัญและมีศักยภาพ นักเทรดฟอเร็กซ์หลายรายใช้งานปฏิทินเศรษฐกิจเป็นผู้ช่วยจัดตารางเวลาในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นในตลาด