ไทย

ระเบียบข้อบังคับ

Australian Securities and Investments Commission

ASIC เป็นหน่วยงานรัฐบาลกลางของออสเตรเลียที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องผู้บริโภค นักลงทุน และเจ้าหนี้

มีระบบการกำกับดูแลทางการเงินที่ดีและกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด

โดยได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์จากนักลงทุนและหน่วยงานกำกับดูแลในหลายประเทศว่าเป็นหนึ่งในระบบการกำกับดูแลทางการเงินที่มีความสามารถมากที่สุดในโลก

AFSL number:428901

Cayman Islands Monetary Authority

CIMA เป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่รับผิดชอบในการขึ้นทะเบียน อนุญาต

และกำกับดูแลธุรกิจบริการทางการเงินในหมู่เกาะเคย์แมน เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นของแท้และเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายสำหรับการซื้อขาย

SIBL number: 1383491

St.Vincent & the Grenadines

VT Markets เป็นบริษัทจำกัด (LLC) ที่ดำเนินงานภายในกลุ่มบริษัทของ VT Markets และจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ St.Vincent และ Grenadines ซึ่งควบคุมและกำกับดูแลภาคบริการทางการเงินระหว่างประเทศ

LLCNumber: 673 LLC 2020

Custodian Bank

ธนาคารผู้รับฝากสินทรัพย์คือสถาบันการเงินที่เก็บหลักทรัพย์ของลูกค้าเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรมหรือสูญหาย ผู้รับฝากสินทรัพย์อาจถือหุ้นหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกายภาพ เนื่องจากพวกเขาต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและหลักทรัพย์มูลค่าหลายร้อยล้านหรือพันล้านดอลลาร์ สินทรัพย์จึงมักจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง

เงินทุนของลูกค้าที่ทาง VT Markets ได้จัดเก็บในบัญชีแยกต่างหากกับ Commonwealth Bank of Australia (CBA) ที่ได้รับคะแนนระดับ AA ในออสเตรเลีย CBA เป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย ด้วยเงินลงทุน 120 ล้านล้านดอลลาร์ และลูกค้ามากกว่า 16 ล้านราย ธนาคารแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับเป็นธนาคารที่ความปลอดภัย 20 อันดับแรกของโลก

การประกันความรับผิด

การประกันความรับผิดเป็นรูปแบบเพิ่มเติมของการประกันความรับผิดเฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ให้บริการบางราย ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยให้คำปรึกษา ความเชี่ยวชาญหรือบริการเฉพาะทาง เรียกอีกอย่างว่าการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ การประกันความรับผิดไม่เหมือนกับความรับผิดทั่วไป หรือการประกันภัยความรับผิดเชิงพาณิชย์รูปแบบอื่น ๆ ที่คุ้มครองธุรกิจจากการเรียกร้องความเสียหายต่อร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

การประกันความรับผิดจะคุ้มครองการเรียกร้องที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือความล้มเหลวในการดำเนินการที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางการเงินต่อลูกค้าหรือประสบปัญหาทางกฎหมาย ลูกค้าที่ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียสามารถยื่นคำร้องทางแพ่งได้ ซึ่งการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีฟ้องร้องตลอดจนค่าความเสียหายใด ๆ ตามคำสั่งศาล

ตามกฎข้อบังคับของเรา VT Markets มีการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ ซึ่งครอบคลุมงานที่กระทำโดยตัวแทน พนักงานและตัวแทนที่ได้รับการมอบอำนาจจากเรา