VT Markets APP

Trade CFDs on FX, Gold and more

Get

Tham gia, Giao dịch và Chiến thắng!

Đây là cách tham gia
 • 1

  Đăng ký tham gia Cuộc thi

  Sử dụng email đã đăng ký của tài khoản mới, và điền vào biểu mẫu chọn tham gia bên dưới

  Đăng ký ngay!
 • 2

  Mở Tài khoản Trực tiếp

  Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, hãy mở tài khoản Live với VT Markets.

  Đối với các khách hàng hiện tại, xin lưu ý rằng bạn bắt buộc phải mở một tài khoản mới nếu bạn muốn tham gia cuộc thi này.

 • 3

  Giao dịch và chiến thắng!

  Thời gian cuộc thi giao dịch: 1 tháng 7 - 31 tháng 7 năm 2022

  Bạn có thể bắt đầu nạp tiền vào tài khoản này trong suốt thời gian giao dịch

  Người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 7 Tháng 8 năm 2022, sau khi cuộc thi kết thúc.

Chi tiết cuộc thi

 • Yêu cầu đối với người tham gia
 • Làm thế nào để giành chiến thắng?
 • 4 người chiến thắng
  mỗi người US$2,000
 • Một người tham gia có tỷ lệ lợi nhuận CAO NHẤT ở mỗi quốc gia (Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan) sẽ là người chiến thắng.

  Người thắng cuộc sẽ được xác định theo tỷ lệ phần trăm lợi nhuận trong tài khoản tham gia của họ
 • 1 người chiến thắng
  giải thưởng lớn
  US$1,000
 • Giải thưởng Lớn sẽ được trao cho người có thành tích cao nhất trong số 4 người chiến thắng. thêm 1,000 đô la Mỹ sẽ được gửi vào tài khoản giao dịch sao chép của người chiến thắng Giải thưởng lớn.

  Đó không phải là tất cả, người chiến thắng Giải thưởng lớn của chúng tôi cũng sẽ được công bố trên nền tảng truyền thông xã hội VT Markets của chúng tôi.

 • Thời gian đăng ký
 • 1 - 30 tháng 6 năm 2022
 • Thời gian cuộc thi
 • 1 - 31 tháng 7 năm 2022
 • Quốc gia cư trú đủ điều kiện tham gia
 • Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam
 • Tiền nạp tối thiểu
 • US$200
 • Số lượng giao dịch tối thiểu
 • 5 giao dịch (trong thời gian giao dịch: 1 tháng 7 - 31 tháng 7 năm 2022)

Đọc các Điều khoản và Điều kiện đầy đủ của chúng tôi tại đây

Đăng ký tham gia

Giao dịch như một nhà vô địch

ngay bây giờ!

Lưu ý quan trọng: Đối với khách hàng hiện tại / khách hàng mới, vui lòng lưu ý rằng bạn bắt buộc phải mở tài khoản mới nếu bạn muốn tham gia cuộc thi này.