VT Markets APP

Trade CFDs on FX, Gold and more

Get

Notifications

26 January 2023
Thông Báo Lịch Điều Chỉnh Cổ tức Hàng tuần – January 26, 2023

Kính gửi quý khách hàng, Trân trọng nhắc bạn rằng khi các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được phân phối, VT Markets sẽ khấu trừ phí trả …

19 January 2023
Thông Báo Lịch Điều Chỉnh Cổ tức Hàng tuần – January 19, 2023

Kính gửi quý khách hàng, Trân trọng nhắc bạn rằng khi các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được phân phối, VT Markets sẽ khấu trừ phí trả …

13 January 2023
Thông báo nâng cấp máy chủ – January 13, 2023

Kính gửi quý khách hàng, Là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng, sẽ có bảo trì máy chủ vào cuối tuần này. Giờ bảo trì: 14/01/2023 …

12 January 2023
Thông Báo Lịch Điều Chỉnh Cổ tức Hàng tuần – January 12, 2023

Kính gửi quý khách hàng, Trân trọng nhắc bạn rằng khi các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được phân phối, VT Markets sẽ khấu trừ phí trả …