Notifications

22 September 2022
VT Markets Thông Báo Lịch Điều Chỉnh Cổ tức Hàng tuần

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ …

21 September 2022
VT Markets Thông báo về việc Nâng cấp Máy chủ

Khách hàng thân mến, Là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm cung cấp độ tin cậy và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, giờ giao dịch của một số sản phẩm nhất định sẽ được điều …

16 September 2022
VT Markets Thông báo v/v Chia tách Cổ phiếu SDR

Kính gửi khách hàng, Chúng tôi xin thông báo về đợt chia tách cổ phiếu Schroders PLC (SDR) sắp tới sẽ diễn ra theo lịch trình sau: Ex-Date (Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức): 19/09/2022. Các Cổ phiếu …

16 September 2022
VT Markets Thông Báo Về Việc Nâng Cấp Máy Chủ

Khách hàng thân mến, Là một phần trong cam kết cung cấp cho khách hàng một dịch vụ đáng tin cậy nhất, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì máy chủ vào cuối tuần này. Thời gian bảo trì : …