VT Markets APP

Trade CFDs on FX, Gold and more

Get

Máy tính ngoại hối

Đánh giá lợi nhuận từ các giao dịch của bạn

Một nhà giao dịch giỏi luôn đưa ra những quyết định sáng suốt. Với công cụ tính toán Forex của VT Markets, bạn có thể giao dịch giống như một nhà giao dịch chuyên nghiệp và đưa ra các quyết định thông minh hơn cũng như tìm ra mức giá quan trọng bằng cách tận dụng nó. Tất cả các giá trị được tính theo giá thị trường trực tiếp theo thời gian thực. Nhấn vào nút bên dưới để sử dụng:

Tính toán mức hồi quy và mức mở rộng Fibonacci cho bất kỳ công cụ nào ngay lập tức.

Máy tính Fibonacci
Máy tính này giúp tính toán các mức hồi quy và mở rộng Fibonacci dựa trên điểm giá. Đây là một công cụ phổ biến của các nhà giao dịch, được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, đồng thời đặt lệnh cắt lỗ hoặc giá mục tiêu. Nói một cách đơn giản, Fibonacci chủ yếu được dùng để đo lường mức độ mà một thị trường rút lại động thái chính của nó. Trong khi Fib Retracement đề cập đến một phạm vi giá cụ thể, các giá trị Fib Projection được áp dụng bên ngoài phạm vi giá. Mức hồi quy Fibonacci được tạo ra bằng cách lấy điểm giá hai cực và chia cho các tỷ lệ Fibonacci chính, là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100%.

Tìm các điểm xoay dựa trên loại yêu thích của bạn - Điểm xoay Sàn,Woodie’s, Camarilla, hay De’Mark.

Máy tính điểm xoay
Tại sao bạn nên sử dụng máy tính điểm xoay. Một máy tính điểm xoay được dùng hầu hết khi giao dịch cổ phiếu và hàng hoá. Nó dựa trên mức giá Cao, Thấp và giá đóng cửa của các phiên trước đó. Bạn có thể sử dụng nó để lập kế hoạch các điểm hỗ trợ và kháng cự cho các phiên hiện tại hoặc sắp tới. Các nhà giao dịch thưởng sử dụng công cụ này để lập kế hoạch cho các điểm ra và vào của họ cho cả chốt lời và cắt lỗ.

Chuyển đổi nhiều loại ngoại tệ dựa trên tỷ giá trực tiếp theo thời gian thực

Công cụ chuyển đổi ngoại tệ
Máy tính này sẽ chuyển đổi đơn vị tiền tệ mong muốn của bạn

Quản lý rủi ro như một chuyên gia và tính toán mức cắt lỗ và chốt lời dựa trên quy mô vị thế của bạn.

Mức Cắt lỗ/Chốt lời
Máy tính Cắt Lỗ được sử dụng để xác định mức giá bạn nên sử dụng cho lệnh Cắt lỗ/Chốt lời, bao nhiêu pip trong mỗi lệnh và giá trị của mỗi pip là bao nhiêu. Để sử dụng máy tính của chúng tôi, hãy chọn một cặp tiền tệ mà bạn đang giao dịch, nhập đơn vị tiền tệ tài khoản của bạn, kích thước vị thế của bạn và giá mở cửa. Chọn loại giao dịch mua hay bán của bạn và nhập số tiền mà bạn sẵn sàng chịu rủi ro trước khi giao dịch này đóng.

Xác định số tiền lỗ và lãi của bạn dựa trên mức cắt lỗ và chốt lời.

Giá mục tiêu của Cắt lỗ/ Chốt lời
Máy tính Cắt Lỗ được sử dụng để xác định mức giá bạn nên sử dụng cho lệnh Cắt lỗ/Chốt lời, bao nhiêu pip trong mỗi lệnh và giá trị của mỗi pip là bao nhiêu. Để sử dụng máy tính của chúng tôi, hãy chọn một cặp tiền tệ mà bạn đang giao dịch, nhập đơn vị tiền tệ tài khoản của bạn, kích thước vị thế của bạn và giá mở cửa. Chọn loại giao dịch mua hay bán của bạn và nhập số tiền mà bạn sẵn sàng chịu rủi ro trước khi giao dịch này đóng.