VT Markets APP

Trade CFDs on FX, Gold and more

Get

Lịch Kinh tế

Theo dõi xu hướng thị trường cập nhật mới nhất

Lịch kinh tế Forex là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch Forex để theo dõi các sự kiện quan trọng, có khả năng làm thay đổi thị trường. Rất nhiều nhà giao dịch Forex sử dụng lịch kinh tế như là lịch phát hành để hỗ trợ họ dự đoán khi nào các biến động lớn sẽ xảy ra trên thị trường.