VT Markets APP

Trade CFDs on FX, Gold and more

Get

Notification

VT Markets Thông Báo Về Việc Chia Tách Cổ Phiếu TSLA

August 19, 2022

Khách hàng thân mến,

Chúng tôi xin thông báo về đợt chia tách cổ phiếu Tesla (TSLA) sắp tới sẽ diễn ra theo lịch trình sau:

Ex-Date (Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức): 25/08/2022. Các Cổ phiếu thông thường sẽ giao dịch ở mức giá mới đã điều chỉnh.

Ý nghĩa quan trọng của Chia tách cổ phiếu TSLA:

1. Số lượng cổ phiếu của mỗi lệnh của khách hàng sẽ nhân với 3.

2. Sau khi chia tách, “giá mở” và “chốt lời / cắt lỗ” của mỗi lệnh sẽ được điều chỉnh, đó sẽ là giá gốc chia cho 3.

3. Giá ước tính sau khi chia tách có thể là 3/1 giá EOD vào ngày 24 tháng 8.

4. Tất cả các lệnh chờ tại thời điểm chia tách (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Buy Stop Limit, Sell Stop Limit) sẽ bị hủy.

5. Tất cả các lệnh TSLA hiện hành và các lệnh chờ trên tài khoản DEMO sẽ bị đóng do việc chia tách cổ phiếu này.

Số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo phần mềm MT4 / MT5 để biết số liệu cụ thể

You might want to know more about stock splits?

For more details on stock splits, please visit the following articles:
https://helpcentre.vtmarkets.com/hc/en-us/articles/8597160316697-What-is-stock-split-

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected]