VT Markets APP

Trade CFDs on FX, Gold and more

Get

Notification

VT Markets Thông báo về việc điều chỉnh trên sản phẩm Cổ phiếu Mỹ

August 4, 2022

Kính gửi khách hàng,

Để cung cấp một môi trường giao dịch thuận lợi cho các khách hàng, VT Markets sẽ tiến hành điều chỉnh phí thủ tục trên các sản phẩm Cổ phiếu Mỹ tính từ ngày 8/8/2022 như sau:

Số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo phần mềm MT4 / MT5 để biết số liệu cụ thể.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected]