Quy định

Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc

ASIC là cơ quan liên bang của Úc chịu trách nhiệm thực thi luật để bảo vệ người tiêu dùng, nhà đầu tư và chủ nợ. Nó có một hệ thống giám sát tài chính hợp lý và các quy tắc nghiêm ngặt, được các nhà đầu tư và các đối tác quản lý ở nhiều quốc gia nhất trí công nhận là một trong những hệ thống quản lý tài chính có năng lực nhất trên thế giới.

Số AFSL: 428901

Cơ quan tiền tệ quần đảo Cayman

CIMA là cơ quan quản lý chịu trách nhiệm đăng ký, cấp phép và giám sát các hoạt động kinh doanh dịch vụ tài chính ở Quần đảo Cayman để đảm bảo chúng được điều hành thực sự và đáp ứng các quy định pháp luật về giao dịch.

Số SIBL: 1383491

St.Vincent & the Grenadines

VT Markets là Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) hoạt động trong nhóm công ty VT Markets và được thành lập theo luật của St.Vincent và Grenadines, điều chỉnh và giám sát các lĩnh vực dịch vụ tài chính quốc tế.

Số LLCN: 673 LLC 2020

Ngân hàng giám sát

Người giám sát hoặc ngân hàng giám sát là một tổ chức tài chính giữ chứng khoán của khách hàng để đảm bảo an toàn nhằm tránh bị đánh cắp hoặc thất lạc. Người giám sát có thể nắm giữ các cổ phiếu hoặc các tài sản khác ở dạng điện tử hoặc vật lý. Vì họ chịu trách nhiệm về sự an toàn của tài sản và chứng khoán trị giá hàng trăm triệu hoặc thậm chí hàng tỷ đô la, những người giám sát có xu hướng là các công ty lớn và có uy tín.

Tại VT Markets, tiền của khách hàng được giữ trong một tài khoản riêng biệt tại Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia được xếp hạng AA của Úc (CBA). CBA là một tổ chức tài chính lớn nhất tại Úc với giá trị vốn hoá thị trường là 120 tỷ USD và có hơn 16 triệu khách hàng. Họ liên tục được xếp hạng trong danh sách 20 ngân hàng an toàn nhất trên thế giới.

Bảo hiểm trách nhiệm

Bảo hiểm bồi thường là một hình thức bảo hiểm trách nhiệm bổ sung dành riêng cho một số chuyên gia hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Các chuyên gia bảo hiểm cung cấp tư vấn, chuyên môn hoặc các dịch vụ chuyên biệt. Còn được coi là bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, bảo hiểm bồi thường không giống như trách nhiệm chung hoặc các hình thức bảo hiểm trách nhiệm thương mại khác nhằm bảo vệ doanh nghiệp trước các khiếu nại về tổn hại thân thể hoặc thiệt hại tài sản.

Bảo hiểm bồi thường chống lại các khiếu nại phát sinh do sơ suất có thể xảy ra hoặc không thực hiện dẫn đến thiệt hại tài chính của khách hàng hoặc vướng mắc pháp lý. Khách hàng bị tổn thất có thể nộp đơn yêu cầu dân sự. Đổi lại, bảo hiểm bồi thường của chuyên gia cũng sẽ thanh toán chi phí kiện tụng như bất kỳ thiệt hại nào do tòa án tuyên.

Theo quy định của chúng tôi, VT Markets có bảo hiểm bồi thường nghề nghiệp để bảo hiểm cho công việc được thực hiện bởi đại diện, nhân viên và đại diện được ủy quyền của chúng tôi.