VT Markets APP

Trade CFDs on FX, Gold and more

Get

Quy định

Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc

ASIC là cơ quan liên bang của Úc, chịu trách nhiệm thực thi luật để bảo vệ người tiêu dùng, nhà đầu tư và chủ nợ.
Cơ quan này có một hệ thống giám sát tài chính hợp lý và các quy tắc nghiêm ngặt, được nhà đầu tư và đối tác quản lý ở nhiều quốc gia nhất trí công nhận là một trong những hệ thống quản lý tài chính có năng lực nhất trên thế giới.

Số AFS:
516246

Cơ quan Quản lý Lĩnh vực Tài chính của Nam Phi

FSCA là cơ quan quản lý hành vi thị trường của các tổ chức tài chính và là cơ quan kế nhiệm của Ban Dịch vụ Tài chính (Nam Phi).
Tổ chức có trách nhiệm giám sát ngành tài chính và đảm bảo khách hàng được cung cấp thông tin, bảo vệ và đối xử công bằng.

Số FSCA:
50865

St.Vincent & the Grenadines

VT Markets là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn (LLC) hoạt động trong nhóm công ty của VT Markets và được thành lập theo luật của St.Vincent và Grenadines, điều chỉnh và giám sát các lĩnh vực dịch vụ tài chính quốc tế.

Số LLC:
673 LLC 2020

Ngân hàng lưu ký

Ngân hàng lưu ký là một tổ chức tài chính bảo quả an toàn chứng khoán của khách hàng nhằm tránh bị đánh cắp hoặc thất lạc. Đơn vị giám sát có thể nắm giữ cổ phiếu hoặc các tài sản khác ở dạng điện tử hay vật lý. Vì họ chịu trách nhiệm về sự an toàn của tài sản và chứng khoán trị giá hàng trăm triệu hoặc thậm chí hàng tỷ đô la, các đơn vị giám sát có xu hướng là những công ty lớn và có uy tín.

Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB), được công nhận là một trong bốn tổ chức tài chính lớn nhất ở Australia về vốn hóa thị trường, doanh thu và số lượng khách hàng, là ngân hàng lưu ký cho các khách hàng của VT Markets. Tất cả tiền của khách hàng được lưu giữ trong các tài khoản tách biệt theo luật và quy định hiện hành. Điều này nhằm bảo vệ tài sản của khách hàng và đảm bảo rằng bên môi giới không thể sử dụng các khoản tiền này để tiến hành các hoạt động kinh doanh của họ. VT Markets tuân thủ các quy định AML/CTF và áp dụng các quy trình nghiêm ngặt cũng như chính sách tuân thủ liên quan đến hoạt động của tài khoản của khách hàng.

Bảo hiểm Bồi thường

Bảo hiểm bồi thường bảo vệ chống lại các khiếu nại phát sinh có thể do sơ suất hoặc không thực hiện dẫn đến thiệt hại tài chính của khách hàng hoặc vướng mắc pháp lý.
Khách hàng bị thua lỗ có thể khởi kiện dân sự. Ngược lại, bảo hiểm bồi thường cho nghề nghiệp sẽ thanh toán chi phí kiện tụng cũng như bất kỳ thiệt hại nào do tòa án yêu cầu.

Theo quy định của chúng tôi, VT Markets có bảo hiểm bồi thường nghề nghiệp dành cho công việc được thực hiện bởi các đại diện, nhân viên và đại diện được ủy quyền của chúng tôi.