ไทย

งานสัมมนาที่ Golden City ระยอง

ความรู้องค์รวมที่ถูกต้องของการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

– พื้นฐานforex
– พื้นฐานการลงทุน
– เริ่มต้นสู่การสร้างรายได้จาก
Introducing Brokers (IB)
– กลยุทธการสร้างรายได้
– เรียนการใช้เครื่องมือ Copy Trade

กิตติ ธนกิจกำธร

ณ Golden City ระยอง

เวลา 13.00 – 17.00

ประสบการณ์
– 7 ปี ผู้แนะนำการลงทุนในตลาดการเงิน และ ตลาดทุน (Investment Advisor)
– Certificate ด้าน Financial Analysis และ Business Valuation จาก New York Institute of Finance (NYIF)

อ่านข้อตกลง และเงื่อนไข

VT Markets TH Credit Bonus for Seminar Terms and Conditions

This offer is provided by VT Markets, traded under VT Markets LLC (herein “the Company” or “VT Markets”), to the Company’s clients

This offer is available from 15th February 2022

 1. This offer is available to Clients that are:

  1. Resides in Thai and Lao;

  2. Registered and attended to the seminar hold by VT Markets.

 2. VT Markets will offer this to new and existing clients at its discretion. If you are not sure about your eligibility, please contact [email protected].

 3. New clients must open a new live account with VT Markets (meaning, not a “demo” account). By opening a new account with VT Markets, the client acknowledges they have read and agreed to be bound by these Terms and Conditions and VT Markets’ Terms and Conditions.

 4. To participate in this offer, client must opt-in to be part of this promotion by confirming his or her decision by contacting [email protected].

 5. Eligible clients will receive a bonus amount that is equal to 50% of your next deposit, up to $500 credit (base currency).

 6. Your bonus will be credited to your trading account as per instructed below: a. 20% of your credit bonus will be applied to your account within 1 business day after we verify your deposit. b. The rest 30% of your credit bonus will be applied to your account within the next 2 business days after we verify your deposit.

 7. Internal transfers, balance or cash adjustments, Introducer/Affiliate rebates or commissions of any kind will not be considered new deposits and therefore will not be counted towards this offer.

 8. Credit amounts cannot be withdrawn. Profits made will be reflected in your account value. Similarly, any losses made will be deducted from your account value. Any profits generated from the utilization of the bonus are available for withdrawal as per our withdrawal procedure.

 9. If you opt to withdraw your original deposit, a partial/full trading credit will be removed from your account accordingly.

 10. You cannot transfer your bonus between your trading accounts.

 11. If your account equity is less than the trading credit on your account, the remaining credit may be withdrawn at our discretion, which could in turn force a stop out of all open positions on your account.

 12. This program can be retracted at any time of VT Markets’ choosing and account eligibility will be subject to our discretion.

 13. Client name will only be able to claim this offer once.

 14. Client can’t received this offer again for the next offline seminar by VT Markets.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา