เทรดกำไร
สามารถถอนออกมาได้

Welcome Bonus

รับฟรี!

ไม่จำเป็นต้องฝากเงิน

โบนัสต้อนรับ $50

VT Markets มอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีจริงกับเราทั้งบัญชี STP,ECN ด้วยการมอบเครดิตโบนัส $50 (ไม่สามารถถอนออกมาได้) โดยไม่จำเป็นต้องฝากเงิน เพียงแค่กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับโบนัสผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้ท่านได้ทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการของเราด้วยการเริ่มต้นซื้อขายแบบไม่ต้องนำเงินเข้าบัญชี คุณเปิดบัญชีกับเราแล้วหรือยัง ? ถ้ายังสามารถสมัครได้เลยโดยกดปุ่มด้านขวาบนเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายจริงกับเรา
โปรดอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อกำหนดก่อนการสมัครเข้าร่วม

 

ขั้นตอนการเข้าร่วมโปรโมชัน

เปิดบัญชีซื้อขายจริงกับเรา
กรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วมโปรโมชันบนหน้าเว็บไซต์
รอรับเครดิตภายในวันทำการ
เริ่มต้นการซื้อขาย
เงื่อนไขและข้อกำหนด

VT Markets $50 No Deposit Bonus (TH) Terms and Conditions
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ $50 Welcome Bonus

This offer is provided by VT Markets, traded under Vantage International Group Limited (herein “the Company” or “VT Markets”), to the Company’s clients.
ข้อเสนอนี้จัดทำโดย VT Markets ซึ่งซื้อขายภายใต้ Vantage International Group Limited (ณ ที่นี้เรียกว่า “บริษัท ” หรือ “VT Markets”) ให้กับลูกค้าของบริษัท

PROMOTION TERMS AND CONDITIONS
ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชัน

This offer is available from 1 February 2021
ข้อเสนอนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

 1. This offer is available to new clients who open a live account with VT Markets after 1 Febuary 2021
  ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าใหม่ มีผลใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

 2. New clients must open a new live account with VT Markets (meaning, not a “demo” account). By opening a new account with VT Markets, the client acknowledges they have read and agreed to be bound by these Terms and Conditions and VT Markets’ Terms and Conditions.
  ลูกค้าใหม่ต้องเปิดบัญชีจริงกับ VT Markets (หมายถึงไม่ใช่บัญชี “เดโม”) เมื่อเปิดบัญชีใหม่กับ VT Markets ลูกค้ารับทราบว่าได้อ่านและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้รวมถึงข้อกำหนดในการให้บริการของ VT Markets

 3. This offer is eligible on valid STP and ECN accounts.
  บัญชี STP และ ECN สามารถมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้

 4. This offer can be used in conjunction with any other offers.
  ข้อเสนอนี้สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ ได้

 5. This offer is available to residents in Thailand ONLY.
  ข้อเสนอนี้สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าของ VT Markets ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

 6. To participate in this offer, client must opt-in to be part of this promotion by confirming his or her decision by contacting [email protected]
  การเข้าร่วมโปรโมชันนี้ลูกค้าต้องดำเนินการยืนยันโดยการส่งแบบฟอร์มการเข้าร่วมกิจกรรมหรือติดต่อ [email protected]

 7. The bonus will be credited to client’s trading account as follows:
  โบนัสเครดิตจะถูกโอนไปยังบัญชีซื้อขายของลูกค้าดังนี้:

  1. Client will receive 50 USD credit when his/her live trading account approved by VT Markets after 1 Jan 2021
   ลูกค้าจะได้รับเครดิต 50 USD เมื่อบัญชีซื้อขายจริงได้รับการอนุมัติจาก VT Markets หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2564

 8. Clients must opt-in within 7 business days after they are qualified for the promotion. If the period exceeds 7 days, VT Markets will determine at its discretion as to whether the account qualifies for the promotion.
  ลูกค้าต้องดำเนินการยื่นเรื่องขอรับโบนัสภายใน 7 วันทำการหลังจากเปิดบัญชีสำเร็จ หากเกินระยะเวลา 7 วัน การพิจารณาว่าบัญชีมีคุณสมบัติในการเข้าร่วมโปรโมชันหรือไม่จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ VT Markets

 9. Credit amounts cannot be withdrawn. Profits made will be reflected in your account value. Similarly, any losses made will be deducted from your account value.
  ไม่สามารถถอนเครดิตได้ ผลกำไรที่ได้จะแสดงในมูลค่าบัญชีของคุณ เช่นเดียวกันการสูญเสียที่เกิดขึ้นจะถูกหักออกจากมูลค่าบัญชีของคุณ

 10. Your 50 USD no deposit bonus will be removed if you:
  โบนัสต้อนรับ 50 USD ของคุณจะถูกหักออกหากคุณ:

  1. make any deposits to your account during the promotion period.
   ดำเนินการฝากเงินเข้าบัญชีของคุณในช่วงระยะเวลาโปรโมชัน

  2. opt-to withdraw your profit generated from the trading of this credit bonus.
   ดำเนินการถอนกำไรของคุณที่เกิดจากการซื้อขายด้วยโบนัสเครดิตนี้

 11. You may withdraw up to 300 USD of the profits that generated from the trading of this credit bonus. Any profits made on top of this capped amount will be removed at the time we process your withdrawal request.
  คุณสามารถถอนกำไรที่เกิดจากการซื้อขายด้วยโบนัสเครดิตนี้ได้สูงสุด 300 USD ผลกำไรใด ๆ ที่เกินนอกเหนือจากจำนวนเงินที่กำหนดจะถูกหักออกเมื่อเราดำเนินการคำขอถอนเงินของคุณ

 12. When you opt to withdraw part of your profit generated from the trading of this credit bonus, any remaining profits in your trading account will be removed at the time we process your withdrawal request.
  หากคุณดำเนินการถอนส่วนหนึ่งของกำไรของคุณที่เกิดจากการซื้อขายด้วยโบนัสเครดิตนี้ โดยที่ยังไม่ได้ทำการฝากเงินเข้ามา ผลกำไรที่เหลือในบัญชีซื้อขายของคุณจะถูกหักออกเมื่อเราดำเนินการคำขอถอนเงินของคุณ

 13. This offer can only be redeemed once per client account.
  ข้อเสนอนี้สามารถเข้าร่วมได้เพียงหนึ่งครั้งต่อบัญชีลูกค้าหนึ่งราย

 14. Irrespective of the number of trading accounts that a Client may hold with VT Markets, the Promotion is applicable for one Account only.
  โปรโมชันนี้สามารถใช้ได้บัญชีเดียวเท่านั้น โดยบัญชีซื้อขายอื่นที่อยู่ภายใต้ชื่อเดียวของลูกค้าจะไม่สามารถเข้าร่วมได้

 15. If your account equity is less than the trading credit on your account, the remaining credit may be withdrawn at our discretion, which could in turn force a stop out of all open positions on your account.
  หากยอดเงินสุทธิ (Equity) ในบัญชีของคุณเหลือน้อยกว่าเครดิตการซื้อขายในบัญชีของคุณ เครดิตที่เหลืออาจถูกถอนออกตามดุลยพินิจของเรา ซึ่งอาจรวมไปถึงการบังคับปิดคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่ทั้งหมดในบัญชีของคุณ

 16. Credit amounts cannot be transferred to any other person, transferred to another account held by the same client, or exchanged for other financial services or benefits provided by VT Markets.
  ไม่สามารถโอนเครดิตให้กับบุคคลอื่นหรือบัญชีอื่นที่ถือครองโดยลูกค้ารายเดียวกันหรือแลกเปลี่ยนเป็นบริการทางการเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่จัดทำโดย VT Markets

 17. This program can be retracted at any time of VT Markets’ choosing and account eligibility will be subject to our discretion.
  กิจกรรมนี้สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาตามความต้องการของ VT Markets และคุณสมบัติของบัญชีที่มีสิทธิ์เข้าร่วมจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา

 18. Your $50 no deposit credit bonus will be removed at the end of 30th June 2021
  โบนัสเครดิตต้อนรับ $50 ของคุณจะถูกหักออกในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 
GENERAL TERMS AND CONDITIONS
เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป

The following conditions apply to all offers, unless explicitly stated otherwise:
เงื่อนไขต่อไปนี้ใช้กับข้อเสนอทั้งหมดเว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น:

 1. Offers cannot be used in conjunction with any other offer.
  ไม่สามารถใช้ข้อเสนอร่วมกับข้อเสนออื่นได้

 2. All VT Markets offers are only available in accordance with applicable law.
  ข้อเสนอของ VT Markets ทั้งหมดสามารถใช้ได้ตามกฎหมายที่บังคับใช้เท่านั้น

 3. VT Markets offers are not designed to alter or modify an individual’s risk preference or encourage individuals to trade in a manner inconsistent with their own trading strategies.
  ข้อเสนอของ VT Markets ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละบุคคลหรือส่งเสริมให้บุคคลทำการซื้อขายในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์การซื้อขายของตนเอง

 4. Clients should ensure that they operate their trading account in a manner consistent with their trading comfort level.
  ลูกค้าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้งานบัญชีซื้อขายสอดคล้องกับระดับความสามารถในการซื้อขายของตนเอง

 5. New Accounts are subject to approval as per VT Markets’ account opening procedure. Individuals who apply for an account must check their local laws and regulations before applying for an account with VT Markets.
  บัญชีใหม่จะต้องได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนการเปิดบัญชีของ VT Markets บุคคลที่สมัครเปิดบัญชีจะต้องตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นของตนก่อนดำเนินการสมัครบัญชีกับ VT Markets

 6. VT Markets reserves the right to decline any application or indication to participate in any promotion at its sole discretion, without the need to provide any justification or explain the reasons for such a decline.
  VT Markets สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครหรือการแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมโปรโมชันใด ๆ ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ หรืออธิบายเหตุผลของการปฏิเสธดังกล่าว

 7. VT Markets reserves the right to exclude and/or cancel a client’s participation in its offers or promotions if: a) Churning (opening and closing of Margin FX or CFD transaction just for the benefit of earning a benefit); b) the client is found to be in violation of its Client Agreement or has breached the promotions terms and conditions. In case such misconduct or the breach, VT Markets shall have the right to deduct any bonus amounts from the trading account.
  VT Markets ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นและ/ หรือยกเลิกการเข้าร่วมของลูกค้าในข้อเสนอหรือโปรโมชันหาก: a) การปั่น (การเปิดและปิดธุรกรรม Margin FX หรือ CFD เพียงเพื่อผลประโยชน์ในการรับผลประโยชน์); b) พบว่าลูกค้าละเมิดข้อตกลงหรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชัน ในกรณีที่มีการประพฤติมิชอบหรือการฝ่าฝืน VT Markets มีสิทธิ์ยกเลิกจำนวนโบนัสใด ๆ จากบัญชีการซื้อขาย

 8. VT Markets may at any time make changes to these terms and conditions and will notify you of these changes by posting the modified terms on VT Markets website. You are advised to revise these Terms regularly, and by your continued use of VT Markets website and services that you accept any such modified terms. VT Markets reserves the right to modify or cancel any offers at its sole discretion at any time.
  VT Markets อาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาซึ่งจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโดยการประกาศข้อกำหนดที่แก้ไขบนเว็บไซต์ VT Markets และคุณจะถูกพิจารณาว่ารับทราบถึงการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ การใช้งานเว็บไซต์และบริการ VT Markets จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขดังกล่าว VT Markets สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกข้อเสนอใด ๆ ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวเมื่อใดก็ได้

 9. VT Markets may at any time, at its sole discretion, cease or discontinue any of its promotions.
  VT Markets สามารถยุติโปรโมชันได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว

 10. VT Markets will not be liable for any loss, costs, expense or damage which may be suffered in connection with this offer and which by law may not be excluded by these Terms.
  VT Markets จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย ค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อเสนอนี้และอาจไม่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายโดยข้อกำหนดเหล่านี้

 11. If these terms and conditions are translated into a language other than English, then the English version of the terms shall prevail where there is an inconsistency.
  หากข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ถูกแปลเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้ยึดถือข้อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษมีผลบังคับใช้เหนือกว่าในกรณีที่การตีความไม่สอดคล้องกัน

 12. The provider of this offer is Vantage International Group Limited (SIBL 1383491)
  ผู้ให้ข้อเสนอนี้คือ Vantage International Group Limited (SIBL 1383491)

ลงทะเบียนเพื่อขอรับโบนัส $50 ตอนนี้