ไทย

VT Markets APP

Trade CFDs on FX, Gold and more

Get

โบนัสเงินฝากฟอเร็กซ์ 20%

VT Markets มอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าที่เปิดบัญชีจริงกับเราทั้งบัญชี STP,ECN สำหรับลูกค้าที่ทำการฝากเงินกับเรา รับโบนัสการซื้อขายฟอเร็กซ์ เครดิตสูงสุดถึง $10,000 เพียงแค่กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับโบนัสผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มศักยภาพในการซื้อขายให้มากขึ้น

โปรดอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อกำหนดก่อนการสมัครเข้าร่วม

 

ขั้นตอนการเข้าร่วมโปรโมชัน

เปิดบัญชีซื้อขายจริงกับเรา
ทำการฝากเงิน
ตั้งค่าใน Tab Promotions ว่าต้องการรับโบนัส
รอรับโบนัสภายในวันทำการ
อ่านข้อตกลง และเงื่อนไข

VT Markets Credit Bonus Scheme Terms and Conditions
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมโบนัสเงินฝาก

This offer is provided by VT Markets, traded under VT Markets LLC (herein “the Company” or “VT Markets”), to the Company’s clients.
ข้อเสนอนี้จัดทำโดย VT Markets ซึ่งซื้อขายภายใต้ VT Markets LLC (ณ ทีนี้เรียกว่า “บริษัท ” หรือ “VT Markets”) ให้กับลูกค้าของบริษัท

PROMOTION TERMS AND CONDITIONS
ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชัน

 1. This offer is available from 21 October 2021
  ข้อเสนอนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564

 2. This offer is available to all VT Markets’ Clients who resides in Thailand and Lao.
  ข้อเสนอนี้สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าของ VT Markets ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยและประเทศลาวเท่านั้น

 3. VT Markets will offer this to new and existing clients at its discretion. If you are not sure about your eligibility, please contact[email protected].
  VT Markets จะมอบข้อเสนอนี้ให้กับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันตามดุลยพินิจของบริษัท หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของคุณโปรดติดต่อ[email protected]

 4. New clients must open a new live account with VT Markets (meaning, not a “demo” account). By opening a new account with VT Markets, the client acknowledges they have read and agreed to be bound by these Terms and Conditions and VT Markets’ Terms and Conditions.
  ลูกค้าใหม่ต้องเปิดบัญชีจริงกับ VT Markets (หมายถึงไม่ใช่บัญชี “เดโม”) เมื่อเปิดบัญชีใหม่กับ VT Markets ลูกค้ารับทราบว่าได้อ่านและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้รวมถึงข้อกำหนดในการให้บริการของ VT Markets)

 5. You will be automatically opt-in to this offer if you are eligible after your live trading account is opened. If you would like to change your mind whether to participate in this offer, you can log in to you Client Portal and change the status under “Promotion” tab.
  เมื่อคุณเปิดบัญชีจริงคุณจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมโบนัสเงินฝากโดยอัตโนมัติ หากคุณไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการเข้าสู่ระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะ ด้านล่างแท็บ ”โปรโมชั่น”

 6. Eligible clients will receive credit bonus that is equal to 20% of your deposit made every time.
  ลูกค้าที่มีสิทธิ์จะได้รับเครดิตโบนัส 20% ของเงินฝากทุกครั้ง

 7. The credit amount is capped at a maximum of $10,000 per eligible client at any time during this offer.
  จำนวนเครดิตจำกัดสูงสุด 10,000 $ ต่อลูกค้า 1 ท่าน ซึ่งลูกค้าสามารถรับเครดิตโบนัส เมื่อใหร่ก็ได้ในระหว่างกิจกรรมโบนัสเงินฝาก

 8. Your bonus will be credited to your trading account within 1 business day after we verify your deposit.
  โบนัสของคุณจะถูกโอนเข้าบัญชีซื้อขายของคุณภายใน 1 วันทำการหลังจากที่เราตรวจสอบการฝากเงินของคุณ

 9. Internal transfers, balance or cash adjustments, Introducer/Affiliate rebates or commissions of any kind will not be considered new deposits and therefore will not be counted towards this offer.
  การโอนเงินภายใน ยอดคงเหลือหรือการปรับเงินสด รีเบทหรือคอมมิชชันของผู้แนะนำ/ พันธมิตรใด ๆ จะไม่ถือเป็นเงินฝากใหม่ซึ่งจะไม่ถูกนำมาคำนวณรวมในข้อเสนอนี้

 10. Credit amounts cannot be withdrawn. Profits made will be reflected in your account value. Similarly, any losses made will be deducted from your account value. Any profits generated from the utilization of the bonus are available for withdrawal as per our withdrawal procedure.
  ไม่สามารถถอนเครดิตได้ ผลกำไรที่ได้จะแสดงในมูลค่าบัญชีของคุณ เช่นเดียวกันการสูญเสียที่เกิดขึ้นจะถูกหักออกจากมูลค่าบัญชีของคุณ ผลกำไรใด ๆ ที่เกิดจากการใช้โบนัสสามารถถอนได้ตามขั้นตอนการถอนของเรา

  1. Client made his first deposit of 1,000 USD and got credit of 200 USD, he then deposited another 500 USD, and got another 100 USD credit from this offer. Client A’s original deposit amount at this time was 1,500 USD. He made a profit of 250 USD and would like to make a withdraw of 200 USD. 0 credit will be removed from Client A’s account.
   ลูกค้า A ทำการฝากเงินจำนวน 1000 USD และได้รับเครดิต 200 USD และได้ทำการฝากเพิ่มจำนวน 500 USD และได้รับ Credit เพิ่มอีก 100 USD จำนวนเงินฝากเดิม ณ เวลานี้ คือ 1500 USD และลูกค้าสามารถทำกำไรได้ 250 USD และต้องการถอนเงิน จำนวน 200 USD กรณีนี้ เครดิตจะไม่ถูกตัดจาก บัญชี

  2. If Client A made a further withdraw of 1,000 USD, $190 credit will be removed from Client A’s account. The calculation rule is:
   กรณีลูกค้า A ได้ทำการถอนเงินเพิ่มอีก จำนวน 1000 USD 190 USD Credit จะถูกตัดออก วิธีการคำนวณ คือ

   เครดิตหลังจากทำการถอน = จำนวนเครดิตคงเหลือ * (จำนวนเงินฝากทั้งหมด + กำไร – จำนวนเงินที่ถอน)/ จำนวนเงินฝากทั้งหมด

 11. You cannot transfer your bonus between your trading accounts.
  โบนัสไม่สามารถโอนระหว่างบัญชีได้

 12. If your account equity is less than the trading credit on your account, the remaining credit may be withdrawn at our discretion, which could in turn force a stop out of all open positions on your account.
  หากยอดเงินสุทธิ (equity) ในบัญชีของคุณเหลือน้อยกว่าเครดิตการซื้อขายในบัญชีของคุณ เครดิตที่เหลืออาจถูกถอนออกตามดุลยพินิจของเรา ซึ่งอาจรวมไปถึงการบังคับปิดคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่ทั้งหมดในบัญชีของคุณ

 13. This program can be retracted at any time of VT Markets’ choosing and account eligibility will be subject to our discretion.
  กิจกรรมนี้สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาตามความต้องการของ VT Markets และคุณสมบัติของบัญชีที่สิทธิ์เข้าร่วมจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา

 14. Your credit will be removed at the time this promotion offer ends without further notice.
  เครดิตของคุณจะถูกหักออกเมื่อข้อเสนอโปรโมชันนี้สิ้นสุดลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Click here to read the full general terms and conditions that apply to all VT Markets’ promotion offer.
คลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปฉบับเต็มที่ใช้กับข้อเสนอโปรโมชันของ VT Markets ทั้งหมด